Regler for anvendelse af Fur Bådelaugs

lokaler

For medlemmer

Huset er naturligvis først og fremmest til gavn og fornøjelse for medlemmer og til de aktiviteter som naturligt hører hjemme i Bådelauget.

Det kan for eksempel være klubaftner og -dage, film og foredrag, kursus i førstehjælp, duelighedsbevis, navigation, fællesspisning, musikdage m.m.

I underetagen kan der foregå forskellige værkstedsaktiviteter samt individuel brug af motionsrummet.

Aktiviteterne er enten igangsat af bestyrelsen, eller andre medlemmer har fået en god ide, som bestyrelsen har godkendt.

Medlemmer kan selvfølgelig også medtage gæster i huset.

Da Fur Bådelaug ikke ønsker at konkurrere med øens erhvervsdrivende, kan klublokalet ikke lånes/lejes til private fester.

For besøgende roklubber

Velkommen i Fur Bådelaug.Vi stiller gerne klubhus og robåde til rådighed for roere fra andre klubber.

Start med at booke Furhytten. Se nærmere om vilkår og ledige lejemål her:

https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/lej-fur-hytten/

Hvis Furhytten er booket eller der ikke er pladser nok, kan I sove i klublokalet (på medbragte liggeunderlag). Det koster 60 kr. pr. person pr. nat. Sørg for at holde lokalet opryddet - i hvert fald mandage og torsdage, hvor der er klubaftner. Hvad enten man sover i Furhytten eller i klublokalet, kan man tage bad i klubhuset. Det koster 20 kr. pr. bad. Der er også badefaciliteter på havnen. Gæstende roere er velkommen at benytte bådelaugets inriggere, hvis de ikke er optaget af medlemmer. Det koster 50 kr. pr. dag pr. sæde. I Fur Bådelaug ror vi med svømmevest!

Tæl selv sammen, hvor meget I har boet, badet og roet for og indbetal beløbet til kassereren på MobilePay: 2477 1860 (Bente Kæseler).

Hvordan I får fat i nøgler til bådelauget, fortæller vi, når I kontakter os - enten formanden eller næstformanden.

Vi ønsker jer et rigtig dejligt ophold.

Tove Heidemann, formand - 2028 4876 - tove.heidemann@gmail.com

Peder Højris, næstformand - 2360 4180 - phfur@pc.dk


For alle

Klublokalet på 1. sal er foreningens fælles rum, hvortil medlemmer altid har adgang.

I særlige tilfælde kan klublokalet udlånes til mødevirksomhed for indtil 36 medlemmer af andre foreninger o.l. Aftale herom træffes med Peder Højris (tlf. 2360 4180), der tillige opkræver et gebyr på 250 kr.

 

Da Fur Bådelaug fuldt ud drives af frivillige - og det gælder også rengøringen - bedes alle brugere rydde op efter sig og desuden sikre sig, at alle yderdøre er låste, når man forlader bygningen.

Opdateret august 2018