Regler for anvendelse af Fur Bådelaugs

lokaler

For medlemmer

Huset er naturligvis først og fremmest til gavn og fornøjelse for medlemmer og til de aktiviteter som naturligt hører hjemme i Bådelauget.

Det kan for eksempel være klubaftner og -dage, film og foredrag, kursus i førstehjælp, duelighedsbevis, navigation, fællesspisning, musikdage m.m.

I underetagen kan der foregå forskellige værkstedsaktiviteter samt individuel brug af motionsrummet.

Aktiviteterne er enten igangsat af bestyrelsen, eller andre medlemmer har fået en god ide, som bestyrelsen har godkendt.

Medlemmer kan selvfølgelig også medtage gæster i huset.

Da Fur Bådelaug ikke ønsker at konkurrere med øens erhvervsdrivende, kan klublokalet ikke lånes/lejes til private fester.

For besøgende grupper

Der er en fin tradition for, at man tager godt imod gæster fra andre sejl-, ro- eller kajakklubber. Dertil har Dansk forening for Rosport en overnatningshytte med et begrænset antal senge og uden bademuligheder (brug af overnatningshytten skal i forvejen aftales med Tove Christensen tlf. 40314885).

Såfremt der er behov for flere sovepladser kan gæster overnatte og også få adgang til bad. For overnatning betales 60 kr. pr. person pr. overnatning og for bad 20 kr.

Da eventuelle udlån af lokaler ikke må forhindre Bådelaugets medlemmer i at have adgang til huset, skal udlån og antallet af gæster i forvejen godkendes af bestyrelsesmedlem Peder Højris (tlf. 23604180).

For alle

Klublokalet på 1. sal er foreningens fælles rum, hvortil medlemmer altid har adgang.

I særlige tilfælde kan klublokalet udlånes til mødevirksomhed for indtil 36 medlemmer af andre foreninger o.l. Aftale herom træffes med Peder Højris (tlf. 23604180), der tillige opkræver et gebyr på 250 kr.Da Fur Bådelaug fuldt ud drives af frivillige - og det gælder også rengøringen - bedes alle brugere rydde op efter sig og desuden sikre sig, at alle yderdøre er låste, når man forlader bygningen.

Opdateret Januar 2017