Fur Bådelaug‎ > ‎

Aktivitetskalender

Ugentlige Aktiviteter:

Hver mandag og torsdag kl. 18.30   
       Klubaftener for voksne . Vi mødes kl. 18.15

Hver onsdag kl. 10.00                               60+ Inrigger roning. Vi mødes kl. 9.45

Hver torsdag kl. 16 - 18.30 (dog ikke i juli måned)     Optimistsejlads               
__________________________________________________________________________________


27.10                               Standerstrygning

30.11                                Julefrokost

12.01.2019                        Nytårskur

21.02.2019                        Fællesspisning

08.03.2019                        Generalforsamling

06.04.2019                        Standerhejsning